با گسترش استفاده از تکنولوژی در زندگی امروزی و تاثیر شگرف آن در بهبود کارایی روش های سنتی لزوم استفاده از آن در زمینه های مختلف ضرروی به نظر می رسد. استعدادیابی بازیکنان در ورزش فوتبال یکی از زمینه هایی است که همواره به شکل سنتی و با استفاده از مشاهده میدانی و بررسی تعداد بالای بازیکنان در مدت محدود توسط یک یا چند مربی انجام می شده است.
در استعدادیابی هایی که تا به حال انجام می شده است همواره عوامل زیادی مانند خستگی ، استرس و .... در عملکرد بازیکنان تاثیر داشته داشته است و با توجه به محدود بودن استعدادیابی ها از نظر زمانی و مکانی (اغلب در مراکز استان ها) امکان استعدادیابی به طور فراگیر و درشهرستان ها و حتی روستا ها امکان ناپذیر بوده است .

چرا کیکت؟
سامانه کیکت درتلاش است تا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در امر استعدادیابی و کشف بهترین استعدادهای فوتبالی قدمی بزرگ بردارد.با تلاش تیم برنامه نویسی ما، بستری برای بازیکنان و مربیان ایران فراهم شده است تا برای اولین بار با استفاده "وبسایت و اپلیکیشن موبایل کیکت" با یکدیگر در سراسر ایران در ارتباط باشند و از طرفی بازیکنان بتوانند با چالش ها و تمریناتی که برای آن ها در نظر گرفته شده است قدم های اولیه برای اثبات استعداد خود را بردارند و از طرف دیگر بتواند با مکانیزه کردن تمامی فعالیت های مدارس فوتبال و باشگاه ها به مربیان و مدیران آن ها کمک شایانی نماید.