کیکت، سامانه مدیریت و استعدادیابی فوتبال

مربیان و باشگاه ها

کیکت،مربیان و باشگاه ها

مدیریت

مدرسه فوتبال

مدیریت

مالی و شهریه

طراحی

تمرین و چالش

مدیریت

حضور و غیاب

برگزاری

تست فراگیر

صفحه

اختصاصی باشگاه

امکان

گزارش گیری پیشرفته

افزایش

بهره وری و درآمد

کیکت، بازیکنان وفوتبال آموزان

امکانات سامانه مدیریت و استعدادیابی فوتبال برای بازیکنان و فوتبال آموزان

فرصت راهیابی به تیم های معتبر

چالش ها و تمرینات مختلف

بازیکنان پس از عضویت در سامانه در چالش های تعریف شده شرکت می کنند و تصاویر و ویدئوهای خود را در پنل کاربری قرار می دهند که باعث بهبود عملکرد و تکنیک های فردی می شود و به دیده شدن بازیکنان توسط استعدادیاب ها کمک می کند

رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید!

تعامل در جهت پیشرفت

ارتباط مربیان و بازیکنان

بازیکنان برتر در سامانه زیر نظر مربیان سامانه قرار می گیرند و در صورت پیشرفت به تیم های سطح بالاتر معرفی خواهند شد.

رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید!

معرفی بهترین مدرسه فوتبال شما

ثبت نام در مدرسه فوتبال

می توانید مدرسه فوتبال های نزدیک به محل سکونت خود را بیابید و به صورت آنلاین ثبت نام کنید

رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید!

محل و زمان دقیق تست های سطح بالا

اطلاع از تست باشگاه ها

با عضویت در این سامانه از زمان و مکان دقیق آزمون های استعدادیابی باشگاه ها آگاهی یابید و شانس حضور خود در تیم های باکیفیت را افزایش دهید.

رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید!

آنلاین پرداخت کنید!

پرداخت شهریه

باشگاه ها و مدارس فوتبالی که از سامانه استفاده می کنند امکان پرداخت انلاین شهریه آن ها برای بازیکنان فراهم شده است و بازیکنان با حضور در سامانه شهریه خود را می توانند به صورت آنلاین پرداخت نمایند.

رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید!

اطلاعات تمرینات مدرسه فوتبال

زمان دقیق تمرینات

بازیکنانی که مدرسه فوتبال یا باشگاه آن ها در سامانه ثبت شده باشد می توانند از آخرین اخبار و جلسات تمرینی باشگاه خود مطلع شوند.

رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید! رایگان ثبت نام کنید!

همکاران ما

همکاران ما